English
665 87 70 82 665 877 082
Gravaldi Apartamenty
Rowy, ul. Kapitańska 12
Villa Gravaldi na Facebook

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.
 1. Villa Gravaldi prowadzi działalność w zakresie krótkotrwałego wynajmu pokoi i apartamentów;
 2. Klienci Villa Gravaldi korzystający z usług obiektu zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb gospodarzy i pracowników obiektu.
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez klientów Villa Gravaldi zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.
 4. Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu do Villa Gravaldi, prosimy bardzo o dotrzymanie tego obowiązku.
 5. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych Gości;
 6. W ośrodku obowiązuje doba hotelowa od godz.15.00 w dniu przyjazdu do godz.10.00 w dniu wyjazdu.
 7. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony, jedynie zamykany w godzinach ciszy nocnej. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
 8. Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w pokoju noclegowym mienie klienta.
 9. W Villa Gravaldi obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 ? 6.00.
 10. W Villa Gravaldi segregujemy śmieci, dlatego bardzo prosimy naszych Gości o segregację oraz zgniatanie butelek plastikowych i puszek w miarę możliwości przed wyrzuceniem;
 11. Gość ponosi pełną odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kompletu kluczy) powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.
 12. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych i suszarek do włosów;
 13. W obiekcie zabronione jest:
  • zakłócanie spokoju, Np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki;
  • zachowanie gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości;
  • zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite,
  • palenie tytoniu na terenie obiektu
  Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
  • będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 14. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia pensjonatu bez zwrotów kosztów.
 15. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez miesiąc, a następnie zniszczone.
 16. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie prądu czy wody.
 17. Bardzo prosimy swoich gości żeby podczas nieobecności w apartamencie lub w czasie gdy okna lub drzwi balkonowe są otwarte, klimatyzatory były wyłączane.
 18. Drodzy Goście dla utrzymania komfortu swojego oraz przyszłych gości, bardzo prosimy o nie smażenie ryb w pokojach i apartamentach ze względu na długo utrzymujący się nieprzyjemny zapach, a ryby wędzone itp. prosimy przetrzymywać w zamkniętych pojemnikach w lodówce.

Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli, kierownictwo i pracowników ośrodka i obowiązuje od dnia 1 maja 2018 r. Bardzo dziękujemy za przestrzeganie :-)

Copyright 2010 - 2022 © Villa Gravaldi
Apartamenty Rowy: kwatery, pokoje do wynajęcia
pensjonat nad morzem, noclegi Rowy.
Villa Gravaldi - noclegi nad morzem
Rowy, ul. Kapitańska 12 (róg ul. Kapitańskiej z ul. Piracką)
Przydatne strony
tel. +48 665 87 70 82
e-mail: villa@gravaldi.pl
Projekt strony nonomedia.pl