English
Gravaldi Apartamenty
Rowy, ul. Kapitańska 12
Villa Gravaldi na Facebook

Regulamin

Villa Gravaldi Rowy
Właściciel obiektu VILLA GRAVALDI będzie Państwu bardzo wdzięczny za współpracę i przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.
 1. Pokój wynajmowany jest na doby. Doba trwa od godziny 14-00 do godziny 10-00 dnia następnego.
 2. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji najpóźniej do godziny 09-00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. Niezależnie, obiekt zastrzega sobie prawo odmowy przedłużenia pobytu w przypadku nieuregulowania przez Gościa płatności za dotychczasowy pobyt lub w przypadku Gości nieprzestrzegających obowiązującego regulaminu.
 4. Za przedłużenie przez Gościa pobytu w godz. 10-00 - 14-00 pobierana jest opłata w wysokości połowy doby; przedłużenie pobytu ponad godz. 14-00 wiąże się z obowiązkiem zapłaty opłaty za całą dobę.
 5. Warunki rezerwacji: zadatek w wysokości 30% płatny w terminie do 3 dni od dnia dokonania rezerwacji, pozostała zapłata w dniu przyjazdu. Obiekt zastrzega sobie prawo do zmiany warunków rezerwacji w przypadku ofert promocyjnych, pakietów pobytowych, pobytów typu last minute itp.
 6. W przypadku wcześniejszej rezygnacji czy skrócenia pobytu obiekt nie zwraca wpłaconego zadatku oraz opłaty za czas niewykorzystanego pobytu.
 7. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który jest pod wpływem środków odurzających lub który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników obiektu albo innych osób przebywających w obiekcie albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania obiektu.
 8. Podczas zameldowania Gość otrzymuje klucz do pokoju, który zobowiązany jest oddać w dniu wymeldowania. W przypadku utraty bądź uszkodzenia klucza pobierana będzie kara pieniężna w wysokości 200 złotych.
 9. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22-00 do godziny 07-00 dnia następnego. W godzinach ciszy nocnej Goście mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych gości w obiekcie.
 10. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. Osoby niezameldowane w obiekcie nie mogą przebywać na jego terenie.
 11. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego przyczyny lub z przyczyny odwiedzających go osób.
 12. Dzieci poniżej 13 roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działań dzieci.
 13. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek szkody, Gość powinien zawiadomić recepcję o tym fakcie, niezwłocznie po wystąpieniu szkody.
 14. Na placu zabaw dzieci muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na placu zabaw odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie prawni.
 15. Z uwagi na komfort i bezpieczeństwo Gości, na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza specjalnie wyznaczonym miejscem, przeznaczonym do tego celu. Popielniczka dla Gości palących znajduje się na zewnątrz, przed wejściem do budynku. Za naruszenie tego punktu regulaminu będzie pobierana kara pieniężna w wysokości 500 złotych niezbędna m.in. do pokrycia kosztów ozonowania pokoju.
 16. Zabrania się przechowywania w pokojach i na terenie obiektu ładunków niebezpiecznych - broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych, iluminacyjnych itp.
 17. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, grzejników, żelazek elektrycznych i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia obiektu.
 18. Mając na uwadze komfort wszystkich Gości zabrania się w pokojach smażenia ryb i przygotowywania innych potraw, które powodowałby powstawanie nieprzyjemnych i uciążliwych dla innych gości zapachów.
 19. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w ustawieniu mebli w pokojach. W szczególności zabrania się przesuwania sof i innych ciężkich mebli, których przesuwanie mogłoby uszkodzić podłogi.
 20. Nie można zmieniać ustawienia wyposażenia placu zabaw. W szczególności zabrania się relokacji ciężkich zabawek, których przestawienie spowodowałaby uszkodzenie trawnika.
 21. Zabrania się wynoszenia poza teren obiektu ręczników, koców oraz innego wyposażenia pokoju.
 22. Rowery należy przechowywać w specjalnie wyznaczonym w tym celu miejscu, tj. używając stojaków rowerowych zlokalizowanych na zewnątrz budynku, pod schodami. Zabrania się wprowadzania rowerów do pokojów.
 23. Ze względów bezpieczeństwa każdorazowo Gość opuszczający pokój zobowiązany jest wyłączyć telewizor, płytę elektryczną, mikrofalę i wszelkie inne urządzenia elektryczne znajdujące się w pokoju, zakręcić krany, wyłączyć zmywarkę i zamknąć drzwi na klucz.
 24. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia mienia, utraty pieniędzy, kosztowności, przedmiotów mających wartość artystyczną i innych rzeczy pozostawionych przez Gości w obiekcie.
 25. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa ani za znajdujące się w nim mienie. Parking jest parkingiem bezpłatnym, niestrzeżonym.
 26. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez VILLA GRAVALDI zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej "RODO") dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w obiekcie.
 27. Administratorem danych osobowych jest VILLA GRAVALDI Waldemar Kowalczyk z siedzibą w Rowach (76-212) przy ul. Kapitańskiej 12.
 28. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
 29. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w obiekcie z dzieckiem jest wymogiem wykonania usługi przez obiekt. Brak podania danych osobowych uniemożliwi tym samym obiektowi wykonanie usługi noclegowej.
 30. Gość powinien zamknąć okna i drzwi w momencie używania klimatyzatora.

Życzymy Państwu miłego pobytu w obiekcie VILLA GRAVALDI!

Copyright 2010 - 2024 © Villa Gravaldi
Apartamenty Rowy: kwatery, pokoje do wynajęcia
apartamenty i pokoje nad morzem, noclegi Rowy.
Villa Gravaldi - noclegi nad morzem
Rowy, ul. Kapitańska 12 (róg ul. Kapitańskiej z ul. Piracką)
Przydatne strony